Skip to main content

Contoh Undangan Tahlil Berbahasa Jawa, 1 Folio Isi 2, disertai File DOC dan PDF

(Bisa COD) Kualitas Terbaik Hoodie Polos Overdose Chanbaek Chanyeol B M3J3T

Berikut ini adalah contoh Undangan Tahlil/Kenduri/Genduren, berbahasa Jawa disertai file doc dan pdf yang bisa didownload gratis.

Format textnya seperti berikut ini:

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sholawat salam mugi tansah kalimpahaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kulawarga, para sahabat, lan para pandherekipun ngantos Yaumil Qiyamah.

Serat undangan menika minangka sesulih anggen kita sowan dhateng ndalem Panjenengan. Mbokbilih ginanjar longgar sarta dhangan, keparenga kita angaturi karawuhan Panjenengan ing :

Dinten / Surya kaping :  ____________,  _____________

Tabuh                          :  ______ WIB (_______________)

Panggenan                  :  __________________________

Saperlu                        :  Sesarengan maos Kalimah Toyibah/Tahlil

                                       kagem ______________ sedanipun :

                                       Alm/Almh.                                 .

Mekaten, kanthi karawuhan Panjenengan sami, mugiya kacathet minangka amal hasanah ingkang saged kaundhuh ganjaranipun ing mbenjang Yaumil Qiyamah. Wondene kulawarga namung saget ngaturaken agunging panuwun, “Jazaakallohu khairol Jaza”

     Wabillahit-taufiq wal hidayah
     Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ta’lim Kawula,

________________

(Sekeluarga)

 
Tampilan Format Gambar / jpg :
Contoh Undangan Tahlil Berbahasa Jawa

Format PDF:

Format DOC:
https://drive.google.com/file/d/167Z-UzIIHwAhACUmFbRddsfVg7jsYE-f/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T6NTkemE8p_98-9h3fbw3ix7mRIC5aKy/edit?usp=sharing&ouid=105774669940753492204&rtpof=true&sd=true


CommentsContact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © 2021 | BlusukanSmart.Info | All Rights Reserved